Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Örömmel üdvözöljük az ElectroCold Kft. vásárlói között. Mielőtt kiválasztaná és megrendelné a kívánt terméket, kérjük, hogy olvassa át a vásárlás feltételeit. A kiválasztott termék tulajdonságairól a webáruházban tájékozódhat. Ha plusz információra lenne szüksége, bármelyik elérhetőségünkön tájékoztatást adunk.

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.


Cégadatok:

A cég neve: ElectroCold Kft.
Cg.01-09-730763
Adószám: 13350051-2-42
Közösségi adószám:  HU13350051
Bank: OTP Bank Rt. 11717009-20180740-00000000
A székhely címe: 1172 Budapest Jászivány u. 60. 
Telephely: 1173 Budapest Pesti út 237. Home Center D/6 üzlet
Telefon:  +36 (30) 496 23 30, +36 (30) 942 4009
e-mail: tamas.kadas@campingshop.hu, istvan.rakoczi@t-online.hu

Tárhelyszolgáltatónk:
DiMa.hu Kft.
Székhelye: 4026 Debrecen, Borz u. 1. fsz/2.

A megrendelés menete

A webáruházban Ön rendelés feladása nélkül is tájékozódhat termékeinkről. Ebben az esetben az adatainak a megadása nem szükséges. A termékek megtekintésére egy többszintű menüstruktúrát hoztunk létre. A baloldalon található hivatkozások segítenek a fő termékcsoport kiválasztásában, amelyeken belül további alcsoportok szerepelnek. A középső oszlopban a konkrét termékek és a hozzájuk kapcsolódó információk találhatóak.

Érvényes rendelést Ön csak a regisztrációt követően adhat fel. A regisztráció során kérjük, hogy adja meg a jelentkezési lapon szereplő összes adatot. Természetesen lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is.  A webáruház rendszere a megrendelés leadását követően automatikusan azonnali értesítést küld a kereskedő és a vásárló email címére. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos összes információt. Mivel az értesítés a vásárló által megadott emailcímre történik, ezért annak elérhetősége a vásárló felelőssége.

Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését telefonon vagy e-mailben is visszaigazoljuk. Ez az ünnepnapok és a munkaszüneti napok kivételével a megrendelés beérkezését követő (legkésőbb) 48 órán belül megtörténik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a termékek ára az Euro/forint árfolyam függvénye, tehát csak tájékoztató jelleggel vehető figyelembe. 

A fizetés módja: a fizetés utánvéttel történik, a szállítási költség automatikusan hozzáadódik a rendeléshez, és így szerepel a számlán is, tehát Önnek csak a számlán szereplő végösszeget kell kifizetnie. Amennyiben banki átutalással kívánja a vételárat kiegyenlíteni, akkor ezt megteheti előreutalással a következő bankszámla számra: 11717009-20180740. Ebben az esetben díjbekérőt állítunk ki és küldünk Önnek. Csak a díjbekérő összegének beérkezése után adjuk át vagy indítjuk az árut. Kérjük csak akkor utalja át az összeget ha előzetesen egyeztettük az árat és díjbekérőt küldtünk.


Szállítási díjak házhoz szállítás esetén: DPD, vagy GLS futárszolgálat vagy különleges méret és súly esetén egyedileg, telefonos egyeztetés után

A szállítási idő átlagosan 3 - 5 munkanap. Amennyiben a megrendelt terméket csak hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani, vagy esetleg elfogyott a raktárból és nem szállítható a későbbiekben sem, telefonon értesítjük Önt, ekkor természetesen a rendelés módosítása törlése  is lehetséges.

A " Rendelésre " jelzéssel kapható termékekre különleges feltételek vonatkoznak, mivel ezekből nincs készlet a raktárunkban. Ezeknek a termékeknek a beszerzése a beszállító cégektől függ, tehát a beszerzési idő elérheti a 3 hetet is. Ha ilyen jelzésű terméket szeretne vásárolni, akkor kérjük, hogy a rendelés előtt érdeklődjön erről az Elérhetőségünk oldalon látható telefonszámunkon vagy email címünkön. 

Ha nem  tudja kivárni a termék beérkezését vagy nem érdeklődik, eláll a vásárlástól, 2 hét után töröljük a rendelését.

Arra is van lehetőség, hogy a terméket az üzletünkben vegye át, ilyenkor elmarad a szállítási és csomagolási költség. Fizetési mód: készpénzzel vagy előreutalással díjbekérő kiállítása ellenében.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a 19/2014.(IV.29) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Speciális feltételek klímakészülékek vásárlása esetén


2015 augusztus elsejétől új szabályozás lépett érvénybe a klíma- és hűtéstechnikában alkalmazott készülékek forgalmazásával és kezelésével kapcsolatban. Ez a változás a klímakészülékek forgalmazóit és végfelhasználóit ( természetes vagy jogi személy vásárló ) is érinti. A klímakészülékekre vonatkozó speciális feltételeket a következő kormányrendelet tartalmazza: 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. A rendelet teljes szövege megtekinthető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500014.KOR

A klímakészülékek forgalmazóinak, telepítőinek és végfelhasználóinak a felelősségével a rendelet 22. paragrafusa foglalkozik. Ezek alapján klímakészülék értékesítésekor a cégünk ( mint klímakészülékek forgalmazója ) köteles a végfelhasználóktól ( természetes vagy jogi személy vásárlók ) egy "Végfelhasználói tanúsítvány" -t kérni. Ez egy olyan eredeti, cégjegyzésszerűen kiállított tanúsítvány, amit a klímakészülék telepítését végző szerelő tölt ki, de a végfelhasználó is köteles az aláírásával ellátni. A tanúsítvány hitelesen igazolja, hogy az azt kiállító vállalkozás rendelkezik a megfelelő képesítésekkel, és felelősséget vállal a klímakészülék szakszerű telepítéséért. A tanúsítványon fel kell tüntetni a klímakészülék pontos megnevezését, típusát, és a klímavédelem szempontjából fontos további műszaki adatait is. Innen letölthető egy minta a "Végfelhasználói tanúsítvány" -ból: http://campingshop.hu/index.php?controller=attachment&id_attachment=3

Tehát a klímakészülékek értékesítésének menete a következő módon alakul: a végfelhasználó vásárló megrendeli a cégünktől a klímakészüléket, majd keres egy telepítésre jogosult szerelőt, és együtt kitöltik a "Végfelhasználói tanúsítvány" -t legalább három darab eredeti példányban. Egy példány a végfelhasználóé, egy a telepítést végző szerelőé, a harmadikat pedig a végfelhasználó köteles eljuttatni a cégünknek, személyesen vagy postai úton. A klímakészüléket a cégünk csak a "Végfelhasználói tanúsítvány" átvétele és ellenőrzése után adhatja át a vásárlónak.

A vásárlási feltételek változtatása

Az ElectroCold Kft. fent tartja a változtatás jogát. A vásárlás feltételeit és szabályait, legyen az árról, szállítási határidőről szó, külön értesítési kötelezettség nélkül szabadon módosíthatja. Bármely módosítás akkor lép életbe, amikor az a webáruházban online vásárlóink tudomására lett hozva.

Adatvédelmi tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Külön rendelkezés hiányában az ElectroCold Kft. a megrendelésnél megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztatást küld akcióiról és újdonságairól.

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Elállási nyilatkozat

Ebből a célból a Fogyasztó itt letöltheti oldalunkról az Elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail  küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó - választása szerint - a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 19/2014.(IV.29)  NGM  rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára: 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára: 

  • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86 
Telefon: 06 (1) 488 21 31